Banker er generelt pålagt å vite pengenes opprinnelse når de kommer inn på konto hos oss, for å hindre at disse er knyttet til svindel, hvitvasking eller annen kriminalitet. Dette inkluderer også tilfeller hvor kunden selv er uvitende om at pengene deres er brukt med kriminelle hensikter. Krypto er fortsatt komplisert og uoversiktlig for mange, noe som utnyttes av useriøse aktører.

RørosBanken har foreløpig etablert følgende regler når det gjelder kryptohandel.

  • Investerer du i krypto eller annen virtuell valuta må du kunne legge frem dokumentasjon på alle transaksjoner fra krypto ble kjøpt til gevinsten blir / ble satt inn på konto i RørosBanken.
  • Du må kunne dokumentere midlenes opprinnelse på pengene som er benyttet til handelen. Dersom handelen er foretatt fra konto i annen bank må du dokumentere hvordan pengene som ble investert er opptjent.
  • Transaksjonene må ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. Liste over slike børser finnes på Finanstilsynets hjemmesider (https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregister-tidligere-versjon/rapporter/).  Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Vi stiller krav til at kunde må kunne dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene.
  • All dokumentasjon skal godkjennes av RørosBanken og være oversatt til norsk.

NB! Det må påregnes noe behandlingstid! Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan kunden risikere at midlene blir frosset til tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller blir aktuelt å returnere midlene.