Kl 09:00 - Registrering

 

Kl. 09:30 - Underholdning - Erik Roll og Amalie Sivertsgård Holmgren

 

Kl. 09:35 - Velkommen - Bente Bakos, daglig leder i Rørosregionen Næringshage, og Hans Arvid Kosberg, konstituert adm. banksjef

 

Kl. 09:45 - Fremtidens næringsliv - Guro Angell Gimse, regiondirektør i NHO Trøndelag

 

Kl. 10:00 - Leve og oppleve - reisemål for en bærekraftig fremtid - Trine Skei Grande, direktør for bærekraft i Footprint

 

Kl. 10:30 - Digitalt gjennomslag i et nasjonalt marked - liten aktør med store mål - Sigrid M. Jansen, gallerist i Kunst og Kaos

 

Kl. 10:40 - Store som små - sammen om et bærekraft og ansvarlig utvikling - Ole Joar Flaat, daglig leder i Skogmo Industripark og ordfører i Høylandet kommune

 

Kl. 11:00 - PAUSE

 

Kl. 11:20 - Grønn industrivekst - SIVA tilrettelegger - Jan Morten Ertsaas, direktør i SIVA

 

Kl. 11:50 - Næringlivets behov for kraft til "riktig" pris - utfordringer og muligheter - Cecilie Arnemo Åsmul, daglig leder i NØK Fornybar og Kristian Holm, konsernsjef i Ren Røros

 

Kl. 12:10 - Fra økonomisk verkebyll til samfunnsutvikler - Roar Aksdal, daglig leder ved Verket Røros

 

Kl. 12:30 - LUNSJ

 

Kl. 13:30 - Historien til Rørosrein - en del av vårt mat-, kultur- og opplevelsesnæring - Christer Wærdahl, daglig leder i Rørosrein og Eva Nordfjell, produksjons- og salgsmedarbeider i Rørosrein

 

Kl. 13:50 - Ringvirkninger, bærekraft og frivillighet - Siri Gellein, daglig leder i Elden

 

Kl. 14:10 - PAUSE

 

Kl. 14:30 - Amerikansk Armageddon - Thomas Seltzer, forfatter, programleder og musiker

 

Kl. 15:30 - AVSLUTNING