Siste innspurt aksjesparekonto (ASK)!

Nå nærmer vi oss siste innspurt på overgangsordningen for konvertering til aksjesparekonto (ASK). Innen utgangen av året må alle som ønsker å overføre sine aksjer og fond over til aksjesparekonto ha gjort dette. Overføringer som skjer etter nyttår vil utløse en skatt på gevinsten.

Her er noen viktige datoer å forholde seg til
Frist for konvertering via mobilbank, spareappen smartspar og nettbank: 31.12.2019
Frist for innlevering av skjema for konvertering til ASK: 18.12.2019
Frist for flytting av eksterne fond inn til ASK i Eika: 30.11.2019
Frist for å konvertere dine enkeltaksjer i RørosBanken over til ASK Norne: 01.12.2019
Frist for å konvertere til ASK på dine Odin-fond via Odin online: 15.12.2019

Det er viktig at disse fristene overholdes, da de er endelige. Ønsker dere å samle fond hos andre aktører, men ikke rekker fristen nevnt over, så er det viktig at dere selv oppretter en ASK der fondene står. Da kan vi hente dem over senere, uten å betale skatt på gevinsten.


Noen viktig hjelpemidler for å konvertere til Aksjesparekonto

Eika investortjenester finner du på følgende måter:
-    I nettbanken din finner du Eika Investortjenester under min oversikt
-    Via mobilbank
-    Spareappen Smartspar
-    Ekstern link for pålogging med BankID:Klikk her


Konvertering av dine enkeltaksjer til Aksjesparekonto i Norne:

-    Dette må du gjøre via nettbank. Velg aksjer Norne under min oversikt inne i nettbank


Konvertering av dine fond i Odin:

-    Link: https://www.odinonline.com/logg-inn-ekstern


Vedlegg:

Skjema for manuell konvertering i Eika investortjenester utført av banken
Skjema for flytting av eksterne fond til Eika Investortjenester
Skjema for manuell opprettelse av ASK i Norne utført av banken
Skjema for etablering av ASK for mindreårige


Trenger du hjelp til konverteringen?

Kontakt oss på firmapost@rorosbanken.no eller ring oss på tlf. 72 40 9 00

NB: Hvis du ikke er legitimert i banken vil du få en forespørsel fra oss på dette før konverteringen skjer. Dette på grunn av antihvitvask-krav fra myndighetene. Les mer her.