Møter er en av de beste arbeidsmåter å skape fremgang på. Om det dreier seg om jobbmøter, kundemøter, ledermøter eller arbeidsmøter i en organisasjon. Mange opplever at møtene ikke er gode nok og mangler verktøy for å gjøre dem bedre.

Vi har engasjert en av landets fremste eksperter på kommunikasjon i møter; Ann Elin Sandhaug Moen. Hun lover et kort og engasjerende møte med konkrete og enkle grep som kan tas for å gjøre møtene mer effektive og engasjerende. 

Vi serverer frokost fra 07.45 og arrangementet er gratis.

Påmelding til ibs@rorosbanken.no innen 14.februar.