En viktig del av vårt samfunnsansvar er å dele ut midler til allmennyttige formål. Ved at banken drives godt og effektivt kan en del av overskuddet deles ut til lokalsamfunnet. 
Vi prioriterer arbeid som er bærekraftig og spesielt retter seg mot barn og ungdom.

Søknadsskjema