Åpningstider
27. til 29. desember, kl. 10:00 - 14:00.

Frist for betaling før juleaften
Siste frist for betaling før julaften er fredag 22.12.
Første bankdag i romjula blir onsdag 27.12.

Frist for betaling før nyttår
Siste frist for betalinger i 2023 er fredag 29. desember kl. 13:30 (frist betaling til utlandet er kl. 11:00).
Første forfallsdag i 2024 blir tirsdag 2. januar.

Overføring mellom egne konti i Rørosbanken via nettbank og mobilbank som ønskes bokført i 2023, må være gjennomført innen fredag 29. desember 2022 kl. 21:50.