Åpningstider
27. til 30. desember, kl. 10:00 - 14:00.

Frist for betaling før juleaften
Siste frist for betaling før julaften er fredag 23.12.
Første bankdag i romjula blir tirsdag 27.12.

Frist for betaling før nyttår
Siste frist for betalinger i 2022 er fredag 30. desember kl. 14:00. Første forfallsdag i 2023 blir mandag 2. januar.

Overføring mellom egne konti i Rørosbanken via nettbank og mobilbank som ønskes bokført i 2022, må være gjennomført innen fredag 30. desember 2022 kl. 23:30.