Vi er opptatt av å utvikle banken og betjeningen i tråd med våre kunders ønsker og behov. 

For å samle inn denne informasjonen på en effektiv og systematisk måte gjennomfører vi kundemålinger. Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer.

Årets kundemåling for privatkunder gjennomføres i perioden 18. januar til 12. februar. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og dere vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id:

Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no)

Besvarelsen tar 8-10 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-. Vi håper dere har anledning til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder.