Nye krav til legitimasjon
Bankene er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument i forbindelse med kundeforhold.
Det er ikke bare i nyetablering av kundeforholdet dette er lovpålagt. Også i løpende kundeforhold der dette mangler, må vi innhente gyldig legitimasjon. Dette betyr at kunden må komme innom banken med gyldig legitimasjon.

Hvilken type legitimasjon må forevises?
Vi må ha oppdatert legitimasjon av alle våre kunder. Uansett om man har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold hos oss er det viktig at man er legitimert riktig. Alle banker er nå lovpålagt å innhente legitimasjon av sine kunder for at man rett og slett skal være sikker på at «du er du».

Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Har man ikke pass kan man legitimere seg med annen gyldig legitimasjon som f.eks førerkort. (BankID krever pass)

BankID
For å kunne ha bankID er det krav om at man må legitimere seg med gyldig pass og personlig oppmøte. BankID er din signatur i form at elektronisk ID, og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.
Hvis du bruker flere banker er det tilstrekkelig med kun en bankID og den skal være utstedt hos din hovedbankforbindelse. En bankID kan brukes til å logge i flere banker, Brønnøysundregistrene og andre offentlige instanser. Hvis du ikke bruker RørosBanken som hovedbank vil din bankID i RørosBanken bli slettet.

SMS og brev fra RørosBanken
De av våre kunder som må fremvise legitimasjon i forbindelse med nytt lovverk, vil motta en SMS og brev om dette. Fristen for å framvise legitimasjon er 1.oktober. For de som ikke da har framvist gyldig pass vil vi dessverre måtte vurdere midlertidig sperring av konti inntil legitimasjon er framvist.  Man kan når som helst i åpningstiden komme innom banken på Røros eller i Oslo med passet. Vi har åpent man-fredag kl.09 – 15.
I tillegg har vi utvidet åpningstider følgende dager:

Oslo, Parkveien 53B:  torsdag 7. november kl.09.00 – 19.00
Røros:                            lørdag 9. november kl.11.00 – 16.00

For deg som ikke har anledning til å komme innom et av våre to kontorer – sender vi PUM
Hvis du ikke bor i nærheten av våre kontorer benytter vi Postens tjeneste, kalt PUM  - personlig utlevering mottaksbevis. Du vil få en henvendelse fra Bring om å komme innom postkontoret med ditt gyldige pass. Passet blir da registrert og våre systemer blir oppdatert med din legitimasjon.
Hvis du ikke lenger har behov for bankID fra RørosBanken gi oss beskjed så raskt som mulig på skjemaet under/ved siden av eller ring oss på 72409000. Da slipper du å motta PUM og møte opp på postkontoret med gyldig pass.

De som ikke bruker bankID i RørosBanken
For de kundene som ikke har bankID er legitimasjonskravet forenklet. Da er det tilstrekkelig med kopi av pass, førerkort eller annen legitimasjon med bilde. For kundene det gjelder vil vi sende brev med et skjema som må fylles ut og returneres.

Nettbank/Mobilbank
I tillegg til krav om legitimering, vil de kunder over 18 år, med nettbank, som ikke allerede har besvart kundeerklæring, også måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbank/mobilbank. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.