Plattformhonorar fond for 1.kvartal er belastet. Dette gjelder eksterne fond som leveres fra vår plattform (ASK). Hvis det ikke er dekning for dette på konto tilknyttet ASK, blir det solgt andeler i fondet tilsvarende gebyret. Eika Kapitalforvaltning viderefører returprovisjon fra eksterne forvaltere tilbake til fondene. Merk likevel at for noen verdipapirfond vil den samlede kostnad øke, mens for andre fond vil den bli uendret eller redusert.

For mer info, klikk her: https://www.eika.no/spare/plattformhonorar