RørosBanken setter ned renten på lån og innskudd etter at Norges Bank nylig kuttet styringsrenten. Kundene som blir berørt av endringen får varsel om dette den fra 22. mai 2020.