Vil du spise frokost med oss på Britannia Hotel i Trondheim?

Vi inviterer deg som kunde i RørosBanken til gratis frokost på Britannia Hotel. Du må gjerne ta med en venn selv om han/hun ikke er kunde.
Det blir en god frokost, litt nyttig informasjon og konkurranse med premier.

 Fredag 15.november kl. 08.00 – 10.00, Britannia Hotel, Dronningens gt. 5, Trondheim

Agenda:
-
Frokost kl. 08.15
-
Konkurranse kl. 08.45

Påmelding  på e-post innen 8. november.

Skriv navn og mobilnummer på deg og den du evt. tar med deg.

Blant de fremmøtte trekker vi 5 vinnere som får 2 billetter hver til konserten Bergfolkets julefred i Vår Frues Kirke 13.desember.