Store snømengder gir også store vannmengder. Her får du derfor tips til hvordan du best kan sikre deg ved flom.

Slik sikrer du deg ved flom:

  • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av løsøre eller andre gjenstander.
  • Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannførsel. Flytt dem til et sted hvor de ikke kan bli tatt av vannet.
  • Ved flomfare, rydd for løse materialer, rundballer og andre gjenstander som kan bli tatt av vannet.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller, fjøs, garasje eller andre bygninger, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann.
  • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
  • Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med gården eller bygningene dine dersom du ikke er hjemme.

Kilde: Finans Norge

Er du allerede rammet av flom? Fortvil ikke, vi gir deg tips til hvordan du kan begrense skadene.