Kari Ringnes har nylig overtatt Huseby gård fra sin far Jens, og i forbindelse med eierskiftet var forsikring ett av forholdene de måtte avklare. Kari baserte sitt valg på farens erfaring som forsikringskunde i et helt yrkesaktivt liv, og endte opp med å videreføre Jens sine forsikringsavtaler i Eika. Hør de fortelle hva som er viktig for Kari i valg av forsikringsleverandør og hvorfor Eika Forsikring ble det åpenbare valget for henne.