De fleste barn syns det er letter å lære om penger ved å ha noe konkret å se på. Når de er små er det lurt å ta ut penger i kontanter og gi barna mulighet for å betale med kontanter og se hva ting faktisk koster. Snakk med barnet om hva ting koster som melk, brød, is og brus. Forklar gjerne at ved å kjøpe noe for 100 kr så må man jobbe i så så lang tid. 

Når barnet blir større og får bankkort er det vanskelig å se for seg hvordan pengene går inn og ut av en konto. Med tilgang til Eika Mobilbank kan barna selv følge med på saldoen og se over transaksjonene sine. 

Gi oppgaver og lommepenger

Snakk med barna om hva ting koster, og vis dem at de må prioritere pengene de har. Ved å gi barna enkle oppgaver i hjemmet, får de i tidlig alder et forhold til at pengen ikke kommer av seg selv. Sett gjerne opp en lønningsliste som "lufte hunden = 20kr" eller "Rydd av border=5kr". Det finnes ulike apper som gjør at barna kan legge inn oppgavene de gjør og holde oversikt selv over hvor mye de har tjent. 

Gi sparemål

Å sette seg et mål for å spare er lurt for barna. Da får de et mer bevisst forhold til hvor lang tid det tar og hvor mye de må spare for å få råd til ulike ting. Last ned et sparebudsjett som du kan se på sammen med barnet. Se budsjettmalen her.

7 tips til å snakke med barna om penger:

  • Snakk om hva ting koster. Hvor mye får de for 100 kr?
  • Gi barna oppgaver for lommepenger
  • Sett økonomiske grenser
  • Gi de verktøy for å følge med på egen konto
  • Lær de større barna om å sparing til noe de ønsker seg
  • Hjelp til med å sette opp enkle budsjett og gjør prioriteringer
  • Snakk om familieøkonomien med barna