Finansavtaleloven regulerer avtaler du inngår med banken og stiller krav til rettigheter og plikter for deg og banken. Den nye loven styrker dine rettigheter som kunde. For næringskunder er det få endringer. Loven skal også forebygge gjeldsproblemer og regulere flere tjenester.   

Dine avtaler fortsetter å løpe
Den nye loven gjelder både nye og løpende avtaler. Du trenger ikke å foreta deg noe, dine avtaler fortsetter å løpe som før og fornyes på samme måte som tidligere, men du bør sette deg inn i oppdaterte vilkår. Noen regler i den nye loven går foran bestemmelser i løpende avtaler. 

Loven styrker dine rettigheter
Som forbrukerkunde for du bedre vern og lavere egenandel dersom din BankID eller ditt kort blir misbrukt. Nytt ved loven er at digital kommunikasjon blir standard med mulighet for å reservere deg dersom du heller vil ha brev i posten. Banken har også plikt til å veilede og varsle deg som kunde slik at du kan ta gode og informerte valg for økonomien din og banken skal avslå kredittsøknaden din dersom det er sannsynlig at du ikke vil kunne nedbetale kreditten.

Du vil få mer informasjon og flere varsler 
Den nye loven pålegger banken å sende deg flere varslinger og disse varslene kan se litt annerledes ut og ha et annet innhold enn det er i dag. Det er viktig at du leser alle brev og meldinger fra banken. 

Husk samtidig at banken, offentlige myndigheter eller andre seriøse aktører aldri vil be deg om å oppgi passord/personlige koder via telefon, SMS eller annen type elektronisk kommunikasjon

Med økning i meldinger fra banken, øker også svindelfaren. Se våre tips, og se hva du bør vite om svindelforsøk

Mer informasjon

Du kan lese en oppsummering av hva loven betyr for deg på Finans Norges nettsider. Ønsker du mer informasjon eller de oppdaterte avtalevilkårene tilsendt i posten eller e-post, kan du kontakte oss her.