– Det er fullt mulig å overføre en eiendom som forskudd på arv, både til ett eller flere barn. Hovedregelen er at du kan gi bort hva du vil mens du er i live, sier advokat Trude Sem Langfeldt hos vår samarbeidspartner Justify.

Gave eller forskudd?

Så lenge du ikke sitter i uskiftet bo kan du velge selv om du ønsker å gi bort hytta som gave eller forskudd på arv, forteller advokaten.

– Forskjellen på gave og forskudd på arv er at det som er forskudd på arv vil bli trukket fra i et senere arveoppgjør. Det er dette som på fagspråket heter avkorting.

Dersom du gir bort hytta som gave, unngår du regelverket i arveloven, samtidig som du forholder deg til andre skatteregler enn ved forskudd på arv.

Det du bestemmer deg for bør nedfelles i et gavebrev, sier Sem Langfeldt.

– For å unngå konflikter og misforståelser blant arvingene, anbefaler vi å opprette et gavebrev med en samlet oversikt over gaver og forskudd på arv. Det kan også være smart å gjøre alle arvinger kjent med innholdet.

I tilfeller der en hytte overføres som forskudd på arv, sier loven at arvingen som får gaven må informeres om det:

– Dette gjelder alle typer forskudd på arv. Loven sier at du som giver må informere mottaker senest i det øyeblikket forskuddet gis. Hvis ikke blir det regnet som gave, og da trekkes ikke det du har gitt fra i arveoppgjøret.

Gi bort, men bruke selv?

I et gavebrev er det anledning til å oppgi vilkår for overføringen av hytta, som for eksempel at du som giver fortsatt skal ha bruksrett.

– Det er likevel viktig å understreke at overføringen skal være reell. Hvis begrensningene for mottakeren blir for mange, som at foreldrene skal bruke hytta når de vil, utføre oppgraderinger og betale alle regningene, kan andre arvinger senere bestride overføringen, sier Sem Langfeldt og viser til et begrep som kalles dødsdisposisjon.

– Det betyr at hvis overføringen i realiteten først gjelder etter at giver har gått bort, kan den ikke kalles forskudd på arv. I de tilfellene vil reglene om pliktdelsarv slå inn.

Særeie? Husk dokumentasjon!

Når du overfører en hytte som forskudd på arv, kan du også bestemme at mottakeren skal ha særeie.

– For at særeie skal gjelde i fordelingen i forbindelse med skilsmisse, er det viktig at det foreligger bevis for at eiendommen er gitt som særeie. Det er nemlig gavemottakeren som har ansvar for å bevise dette.

Forskudd på arv du ønsker å gi som særeie, bør dokumenteres i et gavebrev. Arv som gis som særeie etter en persons død, må dokumenteres i et lovlig testament.

På generelt grunnlag anbefaler advokat Sem Langfeldt at særeie gis med klausul om at mottaker kan endre bestemmelsen på et senere tidspunkt.