De mål vi har valgt å vektlegge ekstra  i vårt arbeid er mål 5,8,9,11 og 16.

Bærekraftsmål

Det er fremdeles ikke lik lønn for likt arbeid i verden, heller ikke i Norge, og selv om forskjellene minker, så er arbeidet for likestilling like viktig og aktuelt som før. Likestilling mellom kjønnene gjelder ikke bare lønn, men det er å sikre at kvinner har fullstendige og reelle muligheter på alle nivå.

Vi har lagt bak oss et spesielt år og under nedstengningen i mars så vi hvor sårbare samfunnet er og hvor viktig det er at hjulene holdes i gang. RørosBanken skal støtte opp under opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, og stimulere til vekst av svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang på finansielle tjenester. Videre skal vi fremme lokale arbeidsplasser, lokal kultur, lokale produkter og ikke minst en bærekraftig turistnæring.

I forbindelse med det grønne skiftet vil banken etablere flere grønne produkter som skal være et insentiv til en mer klimasmart atferd hos våre kunder. Slike produkt vil for eksempel være klimalån, lån til null-utslippsbiler og grønne boliglån som igjen bidrar til mer effektiv utnyttelse av både eksisterende teknologi og motivasjon til nyutvikling. I likhet med personmarkedet vil også bedriftsmarkedet få grønne produkter med fokus mot de største bransjene.

Økonomisk kriminalitet som korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering er et område det er mye fokus rundt og dette er noe vi jobber mye med. Banken velger dette som et av sine hovedområder innen bærekraft. I de siste to årene har det blitt etablert gode rutiner, både når det gjelder opprettelse av kundeforhold, innhenting av dokumentasjon og oppfølging. RørosBanken har en godt balansert portefølje når det kommer til geografi og viktigheten til «kjenn din kunde» prinsippet er viktigere enn noen gang.