RørosBanken har gjennom det siste halve året vært gjennom en intern reise i det grønne skiftet. Å bli Miljøfyrtårnsertifisert er vår måte å vise våre kunder og samarbeidspartnere at vi tar bærekraft og miljøledelse på alvor.

I Norge er en Miljøfyrtårnsertifisering sidestilt med andre sertifiseringsordninger som ISO og EMAS. For å bli sertifisert stilles det stenge krav til oss som bank. På den ene siden må vi vise at vi har et bærekraftig fokus internt i organisasjonen, eksempelvis kildesortering, HMS-kriterier og lignende. Kanskje enda mer omfattende er den påvirkningskraften banken har mot sine kunder og leverandører. Med en sertifisering forplikter vi oss å hjelpe våre kunder til klima- og miljøsmart adferd.

Miljøfyrtårnsertifiseringen gjelder både Røros og Oslo-kontoret.

Les mer om RørosBankens bærekraftarbeid

Les mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no