Egenkapitalbevis

Meget stor interesse for egenkapitalemisjonen i RørosBanken som var i perioden 16. april - 4. mai 2018. Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 791 100 av inntil 700 000 tilbudte egenkapitalbevis og Emisjonen ble følgelig overtegnet med ca. 13 prosent. Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev var 08. mai, mens innbetaling ved automatisk belastning av konto var 09. mai. Levering av egenkapitalbevis var 25. mai 2018.

Informasjon