Senior obligasjonslån

ISIN-nummer         Opptatt    Forfall 
NO001-0820442   03.04.2018 
  03.04.2023
NO001-0832694   19.09.2018
  19.09.2023
NO001-0852726    21.05.2019   21.05.2024 
NO001-10874167   03.02.2020   03.02.2025
NO001-10923006   04.02.2021   04.02.2026
NO001-12811852   17.01.2023   04.02.2027
NO001-12811860   18.01.2023   04.02.2028
         
         


Fondsobligasjon

ISIN-nummer         Opptatt          Forfall 
NO001-0867807    04.11.2019   Evigvarende 
         


Ansvarlig lån

ISIN-nummer          Opptatt          Forfall 
NO001-0851074    08.05.2019    08.05.2029