Byggelån

Et byggelån er gunstig for bedrifter som bygger nytt eller skal gjøre større rehabiliteringer.
 • Du har midler tilgjengelig hele byggeperioden
 • Lånet dekker løpende kostnader
 • Du betaler kun renter av det du har brukt av lånerammen
Kontakt meg om Byggelån

Dette er byggelån

Skal bedriften din bygge nytt eller gå i gang med ett større rehabiliteringsprosjekt? Da kan det være fornuftig å søke om byggelån hos oss.

Byggelånet etableres som en låneramme, og utbetales etter hvert som byggekostnadene påløper prosjektet. Utbetalingene skjer etter avtale, og ved løpende kontakt med din rådgiver i banken.

Byggelån er gunstig som finansiering av byggeprosjekter siden du kun betaler renter av det du faktisk har brukt av lånerammen. Når byggeperioden er ferdig gjøres byggelånet om til et langsiktig lån, eller gjøres opp hvis eiendommen selges.

Tre kjappe om byggelån

 1. Hva er et byggelån?
  En låneramme som betales ut i takt med utviklingen i byggeprosjektet.

 2. Hvem passer et byggelån for?
  Bedrifter som skal bygge nytt eller som skal gå i gang med omfattende rehabiliteringer.

 3. Hva skjer når byggeprosjektet er ferdig?
  Når byggeperioden er over gjøres byggelånet om til et langsiktig lån eller gjøres opp ved salg av eiendommen.