Om næringsfondet

Stiftelsen RørosBankens Næringsfond ble stiftet 27. februar 2012, basert på vedtak i RørosBankens forstanderskap samme dato. Stiftelsens grunnkapital er kr 1.000.000. Stiftelsen har sin virksomhet i Røros. RørosBankens Næringsfond har til formål å støtte tiltak for å styrke og utvikle næringsvirksomhet i Rørosregionen.