Om næringsfondet

Stiftelsen RørosBankens Næringsfond ble stiftet 27. februar 2012, basert på vedtak i RørosBankens forstanderskap samme dato. Stiftelsens grunnkapital er kr 1.000.000.

Stiftelsen har sin virksomhet i Røros. RørosBankens Næringsfond har til formål å støtte tiltak for å styrke og utvikle næringsvirksomhet i Rørosregionen.

Møtedatoer 2024

  • Tirsdag 13. februar
  • Tirsdag 14. mai
  • Tirsdag 20. august
  • Tirsdag 14. november

Søknader må være RørosBankens Næringsfond i hende, senest 14 dager før møtedato.

Søknad sendes rho@rorosbanken.no