Forsikring av eiendeler

Med en eiendelsforsikring kan du forsikre din bedrifts eiendeler.
  • Bedriftens innboforsikring
  • Kan utvides til å omfatte faste installasjoner utendørs
  • Velg mellom heldekning, kombinert dekning eller kun brann
Kontakt meg om forsikring av eiendeler

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Forsikringen omfatter

  • Heldekning - omfatter plutselige og uforutsette skader som oppstår ved ytre eller indre påvirkning, samt ved brann, vann, naturskade eller tyveri.
  • Kombinert dekning - omfatter plutselige og uforutsette skader som oppstår ved brann, vann, tyveri, skadeverk eller naturskader.
  • Kun brann - omfatter kun skader som oppstår ved brann. I tillegg omfattes rive-/ryddingsutgifter.
  • Naturskade er obligatorisk.