Næringsforsikring

Vår Næringsforsikring er en skreddersydd forsikring for alle bedriftskunder.
 • Inkluderer ansvar- og retthjelpsforsikring
 • Markedets beste dekninger for eiendeler og avbrudd
 • Inkluderer kriminalitetsforsikring
Kontakt meg om næringsforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen

 • Brann-, vann- og innbruddskader
 • Alle andre plutselige og uforutsette skader
 • Avbruddstap i inntil 18 måneder
 • Bedrifts- og produktansvar ved ting- og personskade
 • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler eller lignende
 • Ryddingsutgifter etter erstatningsmessig skade
 • Lagring og destruksjon av miljøfientlig avfall etter erstatningsmessig skade
 • Vinduer og skilt 
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning 
 • Underslag, bedrageri og lignende
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp 
Næringsforsikring

Markedets beste dekning

Næringsforsikring har heldekning på eiendeler og avbrudd. Det betyr at dine eiendeler er dekket for alle plutselige og uforutsette skader. Fysiske skader på datautstyr er også dekket med heldekning.