Kontoer for daglig drift

Vi hjelper deg med å sette opp de kontoene du trenger for å holde oversikt og ha kontroll over bedriftens økonomi.
 • Sett opp egen driftskonto til daglig drift
 • Sett opp skattetrekkskonto dersom du har ansatte
 • Plasser bedriftens overskudd på en kapitalkonto
Kontakt meg om bedriftskontoer

Dette er kontoer for daglig drift

 

Driftskonto

 • Bedriftens brukskonto for daglig drift
 • Gir oversikt over alle inn- og utbetalinger
 • Kan tilknyttes kort og andre betalingstjenester
 • Ta betalt med avtalegiro, betalingsterminal eller Vipps – oppgjøret kommer inn på driftskontoen

 

Skattetrekkskonto

 • Pålagt dersom bedriften din har ansatte og foretar lønnsutbetalinger
 • Kontoen brukes kun til innskudd av skattetrekk og betaling av skatt
 • Kontoen er sperret for andre uttak

 

Kapitalkonto

 • Plasser bedriftens overskudd i en konto med høyere rente
 • Spar så mye du vil, og når du vil
 • Optimal avkastning på kapital som ikke er en del av den daglige driften

 

Klientkonto

 • En konto hvor bedriften din forvalter penger på vegne av kunder. Dette kan enten være en samlekonto for flere kunder, eller en særskilt kundekonto (for en person)
 • Passer for eiendomsmeglere, fondsforvaltere, advokater og andre virksomheter som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler
 • For klientmidler innestående på felles klientkonto er klientforvalteren å anse som innskyter, for midler innestående på særskilt klientkonto er klient å anse som innskyter


Depositumskonto

 • En konto med et avtalt pengebeløp (ofte tre måneders husleie) som brukes som en sikkerhet mellom utleier og leietaker
 • Brukes vanligvis til leie av bolig- og næringseiendom
 • Kontoen er sperret, så verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene alene