Dette bør du huske på: 
  • Sørg for å stenge vannet så det ikke fryser. Vannledningene tømmer du ved først å stenge hovedkranen, og deretter åpne kranene og la vannet renne ut. Tøm også eventuelle vanntanker og vannpumper. 
  • Ved frostfare, fyll alle vannlåser, sluk og toalettskåler med frostvæske. 
  • Se til at hytta er låst forsvarlig før du reiser og sørg for at vinduer og dører er lukket og låst. 
  • Ta med deg løse verdigjenstander hjem fra hytta. 
  • Se over tak og sørg for at dette er i orden. Reparer eventuelle skader før du reiser. 
  • Rens takrenner og nedløpsrør slik at vann ikke samles. 
  • Husk forsikring. 

Steng vannet 

En gjennomsnittlig vannskade koster mer for hytter enn for boliger. Dette skyldes at hytter står uten tilsyn store deler av året, og en eventuell vannskade vil få større omfang. Den aller vanligste formen for vannskader på hytter i Norge skyldes frostsprengning av vannrør. Her finner du gode tips fra SINTEF til hvordan unngå vannskader som skyldes frost. 

Sikre hytta mot innbrudd 

Få ønsker ubudne gjester på hytta i løpet av vinteren. Heldigvis finnes det noen enkle grep som kan minimere risikoen for innbrudd. Det første og kanskje aller viktigste er å låse hytta før du reiser fra den. Se til at alle dører og vinduer er lukket og låst. Benytt sikkerhetslåser og gjerne lemmer foran vinduer. Du kan også vurdere å installere alarm. 

Det kan være lurt å avtale med hytte-naboen, slik at dere kan holde tilsyn med hverandres hytter. Dersom tyvene først har kommet inn i hytta, sørg for å gjøre skadene så små som mulig. Ta gjerne med deg verdifulle gjenstander hjem fra hytta eller sikre disse på annen måte. Du kan for eksempel benytte en bankboks. 

Er hytta godt nok forsikret? 

Sørg for å ha forsikringene i orden - mot innbrudd, vann, brann og andre skader. En forsikring koster ikke så mye, men er god å ha dersom uhellet er ute. Glem ikke å forsikre innboet på hytta. Les mer om vår hytteforsikring. 


Kilder: SINTEF, Aftenposten