Tall fra Finans Norge viser at det totalt ble meldt inn rundt 13 500 skader på fritidsbåt i 2020. Mange forbinder kanskje båtskader med sommer og båtturer, men nesten en tredjedel av skadene skjer faktisk i vinterhalvåret. 

Det er derfor viktig at du tar dine forholdsregler når du skal klargjøre båten for vinterlagring. Slik kan du nemlig unngå både skader og slitasje. 

Båten trenger jevnlig tilsyn 

Som båteier er du ansvarlig for at det blir holdt tilsyn med båten din, også på vinterstid. 

 

Står båten på opplag skal det føres jevnlig tilsyn med båten, forteller Ståle Bakke Trodahl, Produktsjef i Eika Forsikring.  

 

Med jevnlig tilsyn menes minst månedlig i vinterhalvåret og ellers ved store nedbørsmengder. Båten skal sjekkes både inn- og utvendig for eventuelle feil, skader eller mangler under opplaget. Kontroll av at båten er forsvarlig oppstøttet og tildekket inngår i tilsynet. 

I tillegg er det viktig at du følger instruksjonsboken til båt og motor i alle tilfeller, tilføyer Trodahl.

Tips for vinteropplag
Vinterlagring av båt kan foregå på ulike måter. Her finner du Redningsselskapets gode råd til hvordan du kan ta godt vare på båten din i vinter.