Dødsfallforsikring

Har du tenkt på hvordan livet kan bli dersom en av forsørgerne i familien dør? Snakk med oss om dødsfallforsikring, så finner vi en løsning som gir trygghet for familien.
  • Utbetales skattefritt som et engangsbeløp
  • Gir økonomisk handlefrihet til de etterlatte
  • Sikre dine nærmeste økonomisk ved et dødsfall
Kontakt meg om dødsfallforsikring

Om forsikringen

Denne forsikringen passer alle som har gjeld og/eller forsørgeransvar.

  • Kan kjøpes av personer mellom 18 og 70 år. Forsikringen varer til forsikringstaker er 80 år. 
  • Du bestemmer fritt hvem som skal få utbetalt forsikringssummen ved død. 
  • Utbetalingen er skattefri, og kan disponeres etter eget ønske. 

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.