Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikring ved kritisk sykdom hindrer at du får inntektstap dersom du skulle bli alvorlig syk. Slik slipper du å bekymre deg for økonomien i en ekstra vanskelig periode.
 • Forsikringssummen utbetales skattefritt
 • Gir økonomisk trygghet ved å forhindre inntektstap i en vanskelig periode
 • Pengene kan disponeres etter eget ønske
Kontakt meg om forsikring ved kritisk sykdom

Om forsikringen

Visste du at...

Du kan kjøpe forsikringen fra fylte 18 år og opp til 60 år? Den gjelder frem til fylte 67 år. 

Se hvilke sykdommer som dekkes

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Nyresvikt
 • Multippel sklerose
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tversnittlammelse
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimer
 • Tap av taleevne
 • Parkinsons syndrom
 • Hjerteklaffkirurgi   
 • Organtransplantasjon
 • Bypassopererte tilfelle av koronarsklerose   
 • Alvorlig brannskade 
 • Tap av ben eller arm