Reiseforsikring

Reiseforsikring

Vår reise- og avbestillingsforsikring gjelder med en gang du reiser hjemmefra. Den gjelder både ferie- og jobbreiser inntil 77 dager.

Hvilken forsikring passer for deg?


Dekkes
Dekkes ikke
Reise Pluss Reise 
   
Actionfylte aktiviteter (fjellklatring, off-pist, kiting og downhill på sykkel)


Avbestillingsforsikring - ubegrenset sum


Bagasje - ubegrenset sum


Ingen egenandel ved skade


Sykkel - utvidet sum til 40 000


Enkeltgjenstander - utvidet sum inntil 40 000


Avbestilling - inntil 50 000 for enkeltperson og 100 000 for familie per skadetilfelle


Bagasje - inntil 40 000 for enkeltperson og 120 000 for familie per skadetilfelle


Hjemtransport og behandlingsutgifter ved sykdom og ulykke


Sykkel - inntil 10 000 per skadetilfelle


Enkeltgjenstander - inntil 15 000


Ulykkesforsikring


Se fullstendige vilkår (pdf)