Styre
 

John Birger Tronsaune
Styrets leder

Trygve Rolseth
Styrets nestleder
Siri Fürst
Styremedlem
May Lisbeth H. Hamland
Styremedlem
Lillian Sandnes
Styremedlem
Frode Skogås
Styremedlem
Gry Krokstad
Ansattes representant
Bente Lillestøl
Vararepresentant
Kristian Betten Ørjasæter
Vararepresentant
Lillian Bendos
Ansattes vararepresentantForstanderskap  
   
Lars Stenvold Wik
Forstanderskapets leder
Gudbrand Rognes
Forstanderskapets nestleder
Kjell Morten Hansen
Kommunevalgt
Martin Fevang
Egenkapitalbevisvalgt
Laila Myran
Kommunevalgt
Signe Nordermoen
Egenkapitalbevisvalgt

Anne Grethe Beck Andersen
Kommunevalgt

Mette Olsen
Egenkapitalbevisvalgt

Rune Kurås
Vararepresentant kommunevalgt
Jon Faste Strømmevold 
Egenkapitalbevisvalgt
Torleif Thorsen
Vararepresentant kommunevalgt
Per Arne Utne
Egenkapitalbevisvalgt

Even Erlien
Innskytervalgt

Hilde Fjorden
Vararepresentant egenkapitalbevis

Tore Evavold
Innskytervalgt 
Marit Lorck Strøm
Vararepresentant egenkapitalbevis
Francis Konow
Innskytervalgt
Olav Vehusheia
Vararepresentant egenkapitalbevis
Monica Hägglund Langen
Innskytervalgt
Margrete Stenbro
Ansattes representant
Lusie Skott
Innskytervalgt
Andreas Fæmundshytten
Ansattes representant
Lisbet Strickert Sundt
Innskytervalg
Britt Laila Nilsgård
Ansattes representant
Rita Iversen Tamnes
Innskytervalgt
Stein Røsten
Ansattes representant
Ole Kristian Korssjøen
Innskytervalgt
Jørgen Nyplass
Ansattes representant
Rikke Lolk Norvik
Vararepresentant innskytervalgt
Hege Thingstad
Ansattes representant
Tove Gløtheim Ryttervol
Vararepresentant innskytervalgt
Silje Kvilvang
Ansattes vararepresentant
Per Skott
Vararepresentant innskytervalgt 
Ole Peder Sjøvold
Ansattes vararepresentant

Are Sundt Langeng
Vararepresentant innskytervalgt

Kristel T. Aas
Ansattes vararepresentant