Styre
 

John Birger Tronsaune
Styrets leder

Trygve Rolseth
Styrets nestleder
Siri Fürst
Styremedlem
May Lisbeth H. Hamland
Styremedlem
Lillian Sandnes
Styremedlem
Nils Martin Tidemann
Styremedlem
Ståle Fredheim
Ansattes representant
Frode Skogås
Vararepresentant
Bente Lillestøl
Vararepresentant
Lillian Bendos
Ansattes vararepresentantForstanderskap  
   
Kari Reiten
Forstanderskapets leder
Svein Arne Strømsnes
Forstanderskapets nestleder
Rune Kurås
Kommunevalgt
Bjarne Beversmark
Egenkapitalbevisvalgt
Liv Hanne Tønset
Kommunevalgt
Martin Fevang
Egenkapitalbevisvalgt

Aage Aas
Kommunevalgt

Signe Nordermoen
Egenkapitalbevisvalgt

Guri Heggem
Vararepresentant kommunevalgt
Mette Oslen
Egenkapitalbevisvalgt
Torleif Thorsen
Vararepresentant kommunevalgt
Jon Faste Strømmevold
Egenkapitalbevisvalgt

Even Erlien
Innskytervalgt

Hilde Fjorden
Vararepresentant egenkapitalbevis

Tore Evavold
Innskytervalgt 
Per Arne Utne
Vararepresentant egenkapitalbevis
Francis Konow
Innskytervalgt
Olav Vehusheia
Vararepresentant egenkapitalbevis
Monica Hägglund Langen
Innskytervalgt
Ann Kristin N. Feragen
Ansattes representant
Lusie Skott
Innskytervalgt
Andreas Fæmundshytten
Ansattes representant
Lisbet Strickert Sundt
Innskytervalg
Britt Laila Nilsgård
Ansattes representant
Rita Iversen Tamnes
Innskytervalgt
Stein Røsten
Ansattes representant
Lars Stenvold Wik
Innskytervalgt
Per Inge Sjøvold
Ansattes representant
Ole Kristian Korssjøen
Vararepresentant innskytervalgt
Hege Thingstad
Ansattes representant
Rikke Lolk Norvik
Vararepresentant innskytervalgt
Silje Kvilvang
Ansattes vararepresentant
Tove Gløtheim Ryttervold
Vararepresentant innskytervalgt 
Bjørn Sandnes
Ansattes vararepresentant
Per Skott
Vararepresentant innskytervalgt 
Kristel T. Aas
Ansattes vararepresentant