Markedsutvikling     

Det globale aksjemarkedet korrigerte litt ned i april etter et meget sterkt 1.kvartal. MSCIs verdensindeks falt -3.7 %, det amerikanske markedet (S&P500) falt -4.1 %, og to av de tre de største europeiske markedene, Frankrike (CAC 40) og Tyskland (DAX) falt henholdsvis -1.9 % og -3.0 %, mens Storbritannia (FTSE 100) steg +2.7 %. I Asia falt Japan (Nikkei) -4.9 %, Australia (S&P/ASX 200) falt -2.9 % mens Hong Kong (Hang Seng) steg markant +7.4 %. Alle tall i lokal valuta. Norske kroner svekket seg -2.6 % mot dollar i april, slik at markedsavkastningen i norske kroner ble mindre negativ enn målt i lokal valuta.

Resultater

Den globale aksjeporteføljen hadde gjennom måneden en avkastning på -1,71 % målt i norske kroner som var 0,03 % lavere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World, som hadde en avkastning på -1,68 % målt i norske kroner. Hittil i 2024 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 12,66 % som er 1,67 % lavere enn MSCI World som har en avkastning på 14,33 %.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet er priset på svært attraktive nivåer. De viktigste positive bidragsyterne til differanseavkastningen i april var trend og kvalitet, mens den viktigste negative bidragsyteren var fondets eksponering mot verdiselskaper.

Tilstanden i amerikansk økonomi ser fortsatt lys ut og er blant annet drevet av forbrukernes fortsatte evne og vilje til å bruke penger til tross for høye priser. Et svært sterkt arbeidsmarked samt en positiv reallønnsvekst danner grunnlaget for at forbruket holdes oppe. Til tross for at inflasjonen har falt betydelig det siste året, har også inflasjonen vist seg å være mer seiglivet enn forventet. Dette har sementert en “høyere for lengre” holdning fra Federal Reserve hvor man fortsatt ser et behov for å ha stramme finansielle forhold for å kjøle ned økonomien gradvis. En nedkjøling vil komme i form av lavere etterspørsel etter arbeidskraft, mer moderat lønnsvekst, lavere forbruk og lavere aktivitet i privat sektor. Arbeidsmarkedet i USA viser tegn til å få en bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud noe som vil være viktig for å få redusert lønnsinflasjonen over tid. Samlet sett har dette har ført til at markedets forventninger om rentekutt har falt de siste månedene. Signalene fra den amerikanske sentralbanken er fortsatt at de må se en mer stabil nedgang i inflasjonen mot 2 %- målet uten at arbeidsledigheten stiger kraftig før de gjør noe med styringsrenten. Det er fortsatt en risiko for at en uventet sterk svekkelse i arbeidsmarkedet vil kunne kreve en raskere pengepolitisk respons en det de ser for seg i dag.

Utviklingen i styringsrenten fremover vil derfor være svært avhengig av makroutviklingen fremover.

Sektorene som bidro mest til avkastningen gjennom måneden var forsyning og energi. Sektorene som bidro mest negativt var IT, sykliske forbruksvarer og helse. 

Selskapene som bidro mest til positiv avkastning i april:

  • Alphabet Inc.                        +0,21 %
  • Apple Inc.                             +0,04 %
  • Liberty Energy Inc.               +0,04 % 

Selskapene som bidro mest til negativ avkastning i april:

  • Microsoft Corp.                     -0,23 %
  • Meta Platforms Inc-Class A  -0,17 %
  • Globe Life Inc.                      -0,10 % 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.