Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,66 % i oktober.
Hittil i år er avkastningen 8,79 %

Markedsutvikling

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling i oktober. Rentenivåer og kredittspreader innen Investment Grade har vært relativt stabile siste måned.

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er Nordea (fondsobligasjon) og Borr Drilling, mens vi har hatt forfall av BN Bank.
Gjennomsnittlig løpetid er 2,19 år og rentedurasjonen er 0,68.

Utsikter

Kredittmarginene er nær det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholds ratene er foreløpig lave.

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.